Transparency

210+
Публикации
Вече повече от 23 години 60+
Теми
54+
Индекси
инициираме и прилагаме методи и програми за противодействие на корупцията на национално и регионално равнищ

Вие сте жертва на корупция? Вече има кой да ви посъветва! Обадете се на безплатен телефон  0800 11 224

Център за правна консултация на пострадали от корупция Асоциация “Прозрачност без граници”

Вие сте жертва на корупция? Вече има кой да ви посъветва! Обадете се на безплатен телефон  0800 11 224

Център за правна консултация на пострадали от корупция Асоциация “Прозрачност без граници”

Нашата дейност

 Нашата дейност

Интегритет в бизнеса
Индекс на местната система за почтеност
Защита на разобличителите в България
Пактове за почтеност при обществените поръчки
Лобиране
Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата

Новини

юни 23, 2022 Maria Pavlova

Приемат ли правителствата на ЕС сериозно защитата на разобличителите?

Шест месеца след крайния срок за транспонирането на Директива (ЕС) 2019/1937 само 9 държави са...

юни 11, 2022 Maria Pavlova

Обучителен семинар по проект „LISI – устойчиво бизнес развитие на местно ниво“

На 10-11 юни 2022 г. Асоциация „Прозрачност без граници“ проведе обучителен семинар по проект „Индекс...

май 23, 2022 Maria Pavlova

Становище на Асоциация „Прозрачност без граници“ относно проект на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Асоциация „Прозрачност без граници“ изпрати своето становище относно представения за обществено обсъждане проект на Закон...

април 28, 2022 Maria Pavlova

Отворено писмо – позиция относно подхода за обсъждане и приемане на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

На 27 април 2022 година, Асоциация „Прозрачност без граници“ изпрати отворено писмо - позиция до...

Медиите за нас

май 23, 2022 Maria Pavlova

България бави приложението на директива за т.нар. разобличители

"Прозрачност без граници" критикува направеното до момента и иска ново обществено обсъждане. Директивата за лицата, подаващи сигнали за нарушения (т.нар....

април 13, 2022 Maria Pavlova

БНР-Калин Славов: Пактовете за почтеност гарантират обществените поръчки

Сключването на "пакт за почтеност" при изпълнението на големи проекти и на обществените поръчки предлагат на правителството от Асоциация "Прозрачност...

март 9, 2022 Maria Pavlova

БНР-Калин Славов: Нивата на корупция в България трябва да са приемливи

Страната ни изостава във въвеждането на Директивата за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности в дадена организация, обясни изпълнителният...

февруари 2, 2022 Maria Pavlova

Защо процъфтява корупцията в условията на COVID пандемия?

Защо процъфтява корупцията в условията на световната COVID пандемия? Заключенията на годишния доклад на международната организация “Прозрачност без граници”. Борбата...

Новини

юни 23, 2022 Maria Pavlova

Приемат ли правителствата на ЕС сериозно защитата на разобличителите?

Шест месеца след крайния срок за транспонирането на Директива (ЕС) 2019/1937 само 9 държави са...

юни 11, 2022 Maria Pavlova

Обучителен семинар по проект „LISI – устойчиво бизнес развитие на местно ниво“

На 10-11 юни 2022 г. Асоциация „Прозрачност без граници“ проведе обучителен семинар по проект „Индекс...

май 23, 2022 Maria Pavlova

Становище на Асоциация „Прозрачност без граници“ относно проект на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Асоциация „Прозрачност без граници“ изпрати своето становище относно представения за обществено обсъждане проект на Закон...

април 28, 2022 Maria Pavlova

Отворено писмо – позиция относно подхода за обсъждане и приемане на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

На 27 април 2022 година, Асоциация „Прозрачност без граници“ изпрати отворено писмо - позиция до...

Медиите за нас

май 23, 2022 Maria Pavlova

България бави приложението на директива за т.нар. разобличители

"Прозрачност без граници" критикува направеното до момента и иска ново обществено обсъждане. Директивата за лицата, подаващи сигнали за нарушения (т.нар....

април 13, 2022 Maria Pavlova

БНР-Калин Славов: Пактовете за почтеност гарантират обществените поръчки

Сключването на "пакт за почтеност" при изпълнението на големи проекти и на обществените поръчки предлагат на правителството от Асоциация "Прозрачност...

март 9, 2022 Maria Pavlova

БНР-Калин Славов: Нивата на корупция в България трябва да са приемливи

Страната ни изостава във въвеждането на Директивата за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности в дадена организация, обясни изпълнителният...

февруари 2, 2022 Maria Pavlova

Защо процъфтява корупцията в условията на COVID пандемия?

Защо процъфтява корупцията в условията на световната COVID пандемия? Заключенията на годишния доклад на международната организация “Прозрачност без граници”. Борбата...

Вече повече от 23 години

инициираме и прилагаме методи и програми за противодействие на корупцията на национално и регионално равнище

60 +
проекта
54 +
индекси
210 +
публикации