Transparency

210+
Публикации
Вече повече от 23 години 60+
Теми
54+
Индекси
инициираме и прилагаме методи и програми за противодействие на корупцията на национално и регионално равнищ

Вие сте жертва на корупция? Вече има кой да ви посъветва! Обадете се на безплатен телефон  0800 11 224

Център за правна консултация на пострадали от корупция Асоциация “Прозрачност без граници”

Вие сте жертва на корупция? Вече има кой да ви посъветва! Обадете се на безплатен телефон  0800 11 224

Център за правна консултация на пострадали от корупция Асоциация “Прозрачност без граници”

Нашата дейност

 Нашата дейност

Интегритет в бизнеса
Индекс на местната система за почтеност
Защита на разобличителите в България
Пактове за почтеност при обществените поръчки
Лобиране
Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата

Новини

април 28, 2022 Maria Pavlova

Отворено писмо – позиция относно подхода за обсъждане и приемане на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

На 27 април 2022 година, Асоциация „Прозрачност без граници“ изпрати отворено писмо - позиция до...

април 14, 2022 Maria Pavlova

Бизнес интегрити клуба проведе среща, която фокусира неговите усилия

Екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“  представи на членовете на Бизнес интегрити клуба концепция и...

март 7, 2022 Maria Pavlova

ПИМ Хасково приложи стандартите за бизнес интегритет на Transparency International – Bulgaria

В продължение на усилията за повишаване качеството на работа и въвеждането на водещи европейски практики,...

март 1, 2022 cnoaysis

До кога ще липсва закон за защита на whistleblowers в България?

Във връзка със стартиралата на 28.01.2022 г. наказателна процедура срещу България Асоциация "Прозрачност без граници",  изпрати...

Медиите за нас

април 13, 2022 Maria Pavlova

БНР-Калин Славов: Пактовете за почтеност гарантират обществените поръчки

Сключването на "пакт за почтеност" при изпълнението на големи проекти и на обществените поръчки предлагат на правителството от Асоциация "Прозрачност...

март 9, 2022 Maria Pavlova

БНР-Калин Славов: Нивата на корупция в България трябва да са приемливи

Страната ни изостава във въвеждането на Директивата за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности в дадена организация, обясни изпълнителният...

февруари 2, 2022 Maria Pavlova

Защо процъфтява корупцията в условията на COVID пандемия?

Защо процъфтява корупцията в условията на световната COVID пандемия? Заключенията на годишния доклад на международната организация “Прозрачност без граници”. Борбата...

януари 27, 2022 Maria Pavlova

Огнян Минчев: Корупцията у нас е заради начина на функциониране на институциите

Според доклада на “Трансперънси интернешънъл” за 2021-ва година България е най-корумпираната държава в в ЕС. България остава най-корумпираната държава в...

Новини

април 28, 2022 Maria Pavlova

Отворено писмо – позиция относно подхода за обсъждане и приемане на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

На 27 април 2022 година, Асоциация „Прозрачност без граници“ изпрати отворено писмо - позиция до...

април 14, 2022 Maria Pavlova

Бизнес интегрити клуба проведе среща, която фокусира неговите усилия

Екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“  представи на членовете на Бизнес интегрити клуба концепция и...

март 7, 2022 Maria Pavlova

ПИМ Хасково приложи стандартите за бизнес интегритет на Transparency International – Bulgaria

В продължение на усилията за повишаване качеството на работа и въвеждането на водещи европейски практики,...

март 1, 2022 cnoaysis

До кога ще липсва закон за защита на whistleblowers в България?

Във връзка със стартиралата на 28.01.2022 г. наказателна процедура срещу България Асоциация "Прозрачност без граници",  изпрати...

Медиите за нас

април 13, 2022 Maria Pavlova

БНР-Калин Славов: Пактовете за почтеност гарантират обществените поръчки

Сключването на "пакт за почтеност" при изпълнението на големи проекти и на обществените поръчки предлагат на правителството от Асоциация "Прозрачност...

март 9, 2022 Maria Pavlova

БНР-Калин Славов: Нивата на корупция в България трябва да са приемливи

Страната ни изостава във въвеждането на Директивата за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности в дадена организация, обясни изпълнителният...

февруари 2, 2022 Maria Pavlova

Защо процъфтява корупцията в условията на COVID пандемия?

Защо процъфтява корупцията в условията на световната COVID пандемия? Заключенията на годишния доклад на международната организация “Прозрачност без граници”. Борбата...

януари 27, 2022 Maria Pavlova

Огнян Минчев: Корупцията у нас е заради начина на функциониране на институциите

Според доклада на “Трансперънси интернешънъл” за 2021-ва година България е най-корумпираната държава в в ЕС. България остава най-корумпираната държава в...

Вече повече от 23 години

инициираме и прилагаме методи и програми за противодействие на корупцията на национално и регионално равнище

60 +
проекта
54 +
индекси
210 +
публикации