Transparency

210+
Публикации
Вече повече от 23 години 60+
Теми
54+
Индекси
инициираме и прилагаме методи и програми за противодействие на корупцията на национално и регионално равнищ

Вие сте жертва на корупция? Вече има кой да ви посъветва! Обадете се на безплатен телефон  0800 11 224

Център за правна консултация на пострадали от корупция Асоциация “Прозрачност без граници”

Вие сте жертва на корупция? Вече има кой да ви посъветва! Обадете се на безплатен телефон  0800 11 224

Център за правна консултация на пострадали от корупция Асоциация “Прозрачност без граници”

Нашата дейност

 Нашата дейност

Интегритет в бизнеса
Пактове за почтеност при обществените поръчки
Защита на разобличителите в България
Индекс на местната система за почтеност
Лобиране
Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата

Новини

септември 24, 2021 cnoaysis

Асоциация “Прозрачност без граници” представя идеята за бизнес интегритет

Асоциация „Прозрачност без граници“ ще представи най-съвременните тенденции в управлението на бизнеса, насочени към рисковете...

септември 2, 2021 Ecaterina Camenscic

Прозрачност и отчетност в общините – стимул за инвестиции

Асоциация „Прозрачност без граници“ в координация с Министерство на икономиката анонсира инициатива за промяна на...

юни 23, 2021 cnoaysis

Приемат ли правителствата защитата на разобличителите сериозно?

Айда Ноуерс, Whistleblowing International Network* Днес, на Световния ден на разобличителя – по-малко от шест...

юни 7, 2021 cnoaysis

Гражданското общество наблюдава: траспониране и прилагане на европейската директива за защита на разобличителите

Whistleblowing International Network в партньорство с европейското представителство на Transparency International и EUROCADRES представиха нова...

Медиите за нас

септември 13, 2021 cnoaysis

Свободна Европа: Бележка, че не си корумпиран

„Ако махнем корупционния риск от България, инвестициите ще бъдат огромни.“ С тези думи служебният икономически министър Кирил Петков представи на...

септември 12, 2021 cnoaysis

БНР-Калин Славов: Брандирането с “Община чиста от корупция” е хубав маркетингов ход

Сертификати за общини ще показват, къде няма корупция и е подходящо за инвеститори. Стикерът ще е носи името "Община чиста...

септември 7, 2021 cnoaysis

БНР-Калин Славов: Как работи моделът на общини без корупция?

Вече от няколко години реализираме идеята оценката на местните администрации по отношение на отчетност и прозрачност, създаване на антикорупционна среда...

септември 1, 2021 cnoaysis

bTV-Калин Славов: Нулева корупция в общините

Министерството на икономиката, съвместно с международната организация Transparency International, представи инициатива за нулева корупция в общините. Целта е да има...

Новини

септември 24, 2021 cnoaysis

Асоциация “Прозрачност без граници” представя идеята за бизнес интегритет

Асоциация „Прозрачност без граници“ ще представи най-съвременните тенденции в управлението на бизнеса, насочени към рисковете...

септември 2, 2021 Ecaterina Camenscic

Прозрачност и отчетност в общините – стимул за инвестиции

Асоциация „Прозрачност без граници“ в координация с Министерство на икономиката анонсира инициатива за промяна на...

юни 23, 2021 cnoaysis

Приемат ли правителствата защитата на разобличителите сериозно?

Айда Ноуерс, Whistleblowing International Network* Днес, на Световния ден на разобличителя – по-малко от шест...

юни 7, 2021 cnoaysis

Гражданското общество наблюдава: траспониране и прилагане на европейската директива за защита на разобличителите

Whistleblowing International Network в партньорство с европейското представителство на Transparency International и EUROCADRES представиха нова...

Медиите за нас

септември 13, 2021 cnoaysis

Свободна Европа: Бележка, че не си корумпиран

„Ако махнем корупционния риск от България, инвестициите ще бъдат огромни.“ С тези думи служебният икономически министър Кирил Петков представи на...

септември 12, 2021 cnoaysis

БНР-Калин Славов: Брандирането с “Община чиста от корупция” е хубав маркетингов ход

Сертификати за общини ще показват, къде няма корупция и е подходящо за инвеститори. Стикерът ще е носи името "Община чиста...

септември 7, 2021 cnoaysis

БНР-Калин Славов: Как работи моделът на общини без корупция?

Вече от няколко години реализираме идеята оценката на местните администрации по отношение на отчетност и прозрачност, създаване на антикорупционна среда...

септември 1, 2021 cnoaysis

bTV-Калин Славов: Нулева корупция в общините

Министерството на икономиката, съвместно с международната организация Transparency International, представи инициатива за нулева корупция в общините. Целта е да има...

Вече повече от 23 години

инициираме и прилагаме методи и програми за противодействие на корупцията на национално и регионално равнище

60 +
проекта
54 +
индекси
210 +
публикации